Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770.000₫ 460.000₫ 0₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670.000₫ 360.000₫ 0₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
470.000₫ 250.000₫ 0₫
.name.vn 71.000₫ 37.000₫ 0₫

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 239.000₫ 299.000₫ 217.800₫
.net 235.000₫ 319.000₫ 260.700₫
.org 299.000₫ 339.000₫ 276.100₫
.biz 59.000₫ 370.000₫ 371.800₫
.info 69.000₫ 370.000₫ 304.700₫
.asia 98.000₫ 350.000₫ 342.100₫
.mobi 434.500₫ 434.500₫ 434.500₫
.xxx 2.638.900₫ 2.638.900₫ 2.638.900₫
.tv 786.500₫ 797.500₫ 764.500₫
.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.us 236.500₫ 247.500₫ 225.500₫
.eu 260.700₫ 260.700₫ 260.700₫
.site 860.200₫ 849.200₫ 838.200₫
.tel 317.900₫ 317.900₫ 317.900₫
.zone 701.800₫ 712.800₫ 690.800₫
.shop 849.200₫ 860.200₫ 838.200₫
.blog 643.000₫ 653.000₫ 696.300₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 264.000₫ 264.000₫ 264.000₫
.top 280.500₫ 291.500₫ 280.500₫
.in 425.700₫ 425.700₫ 425.700₫
.co.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.firm.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.net.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.org.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.com.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.me 678.700₫ 689.700₫ 678.700₫
.online 876.700₫ 887.700₫ 876.700₫
.cc 754.600₫ 754.600₫ 754.600₫
.name 200.200₫ 211.200₫ 200.200₫
.gen.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.ind.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 684.200₫ 684.200₫ 684.200₫
.company 452.100₫ 452.100₫ 452.100₫
.gift 463.100₫ 463.100₫ 463.100₫
.media 663.300₫ 674.300₫ 663.300₫
.website 492.800₫ 492.800₫ 492.800₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
02866529707